Det gode liv på Bragernes

Våren 2017 kjøpte Glitre Bolig og Oxer Eiendom Skramstadkvartalet i Drammen sentrum.

Vi samarbeider om å lage enda et flott prosjekt i Drammen sentrum. Vi tar sikte på at prosjektet skal være et godt bidrag til byutviklingen i Drammen, særlig ønsker vi å bidra til å utvikle et godt bymiljø i akse fra gammelt til nytt sykehus.  

Prosjektet vil bestå av blant annet leiligheter. 

Leilighetene er en god blanding av små-, mellom- og store leiligheter, som rammer et bredt segment og gir mulighet for en bebyggelse med blandet beboersammensetting, et godt sosialt mangfold og sosial bærekraft.
Blandingen består av små 2-roms leiligheter på 39 m² BRA, ensidig belyst, men alle orientert mot daglys fra syd og/eller fra vest. Leiligheter med 3 rom rundt 65 m², samt 4- og 5-roms leiligheter på hovedsakelig 100 m² BRA, med de største leilighetene på kvartalets tre hjørner orientert mot syd og vest, og med vinduer på minst to sider. Alle leiligheter har altan.