Her planlegges det opptil 200 boliger i flere byggetrinn. Området vil bestå av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og terrasseboliger. 

Området er regulert til boligformål. Det jobbes nå med en detaljregulering av området. Detaljreguleringen omfatter også utbedring av infrastruktur for adkomst.