Dt.no 27.04.2023 av Thore Alnes

DRAMMEN: Det er Glitre Bolig som ønsker å bygge leiligheter på det som i dag er en nedlagt bensinstasjon og parkeringsplass i kvartalet mellom Tollbugata, Treschows gate og Tordenskiolds gate på Strømsø.

Tomta ligger midt i det vernede området som omtales som «Drammens gamleby», og er en del av Riksantikvarens NB!-register, som er en liste over kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som har nasjonal interesse.

Det er denne tomta Glitre Bolig vil bygge ut. Foto: Rune Folkedal

Utbyggeren fikk i 2021 godkjennelse fra politikerne om å gå videre med planene, men de satte som forutsetning at nybyggene skulle tilpasses nabolaget på en bedre måte i både materialvalg og farger. De satte også en begrensning på høyden og at det skulle opparbeides et «torg» ut mot veien som skal være åpent for offentligheten.

– Dette er ikke et områdeløft og det er nærmest en rasering av den eldste bebyggelsen i Drammen, sa Rune Kjeldsen (SV) under debatten da.

Slaktet prosjektet

Politikerne ba også om en grundig orientering fra byantikvar Vegard Lie om hva han mente om planene. Den orienteringen fikk de – i form av en «historietime» som slaktet boligprosjektet.

Slik så de opprinnelige planene ut.

Han omtalte området som Drammens arvesølv med høye nasjonale verdier.

Høyres Fredrik Haaning mente at byantikvarens innlegg var en øyeåpner for politikerne.

– Men problemet vårt som politikere er at vi ofte sitter med «djevelens alternativ». Vi har et trist område som vi vil fylle med et nytt bygg, samtidig som utbyggere kommer med et forslag som bryter med omgivelsene. Da står vi overfor valget å godta bygget eller la tomta fortsatt være en parkeringsplass og en nedlagt bensinstasjon for uoverskuelig framtid, sa Haaning.

Ikke engstelig

Han mente at ingen utbyggere ville godta å bare bebygge deler av tomta, fordi det da ikke ville være økonomi i prosjektet.

Vegard Lie, byantikvar i Drammen, var svært kritisk til det nye boligprosjektet. Foto: Tore Sandberg

Det var en analyse byantikvaren slett ikke var enig i.

– Det argumentet møter vi ofte, og all erfaring tilsier at det blir bygget. Det tar kanskje litt lengre tid, men det vil komme en utbygger som vil respektere de rammene som ligger på tomta. Det utbyggere ønsker, er forutsigbare rammer. Jeg er ikke engstelig, og min erfaring er at slike tomter blir bebygget, sa Lie.

Og det fikk Lie rett i, for nå har Glitre Bolig kommet tilbake med nye planer, og har som følge av politikernes klare tilbakemeldinger endret prosjektet fra 68 til 51 leiligheter. De har også endret høyden på byggene, endret takvinklene og gått vekk fra tegl og mur på fasadene og erstattet dette med tre i duse farger.

Bydelshus på hjørnet

«Hensikten er at ny bebyggelse skal underordne seg eksisterende bebyggelse og inngå i et nytt samspill med denne.», skriver de i den nye planbeskrivelsen.

Inne i gårdsplassen skal det legges til rette for grøntområde som skal være åpent for publikum.

I første etasje på bygget skal det etableres et bydelshus ut mot torget på hjørnet av Treschows gate og Tordenskiolds gate. Dette lokalet er tenkt å være tilgjengelig både for beboerne og andre innbyggere i bydelen. Her skal det være mulig å leie kjøkken, festlokale og kontorlokaler.

Fra torget er det planen å etablere tilgang til et grønt, offentlig tilgjengelig gårdsrom med en ny gangpassasje til Tollbugata. Utbyggeren mener gårdsrommet skal bli en «grønn lunge» i bydelen, med mulighet for lek og dyrking. Ambisjonen er først og fremst å skape en møteplass og et nytt fellesskap for beboerne.

Morten Corneliussen, som er administrerende direktør i Glitre Bolig, er veldig fornøyd med de nye planene.

– Når man bygger i et av Drammens viktigste kulturminneområder er det viktig å ta hensyn til omkringliggende bebyggelse, og det føler vi at vi nå har fått til. Vi har hatt en god prosess med kommunen, og har jobbet mye med å tilpasse den nye bebyggelsen, med blant annet materialvalg, tankvinkler og farger.

Han tror de nye byggene vil gli godt inn i bymiljøet, spesielt fra Tollbugata.

Han forteller at de som utbygger er opptatt av å være sin rolle bevisst i byutviklingen.

– Vi vil være med på å utvikle et levende bysentrum – og skal vi få det til må det bygges boliger i sentrum. Der har vi den samme tankegangen som politikerne, med utvikling nært byens knutepunkter, sier Corneliussen.

De nye planene skal nå behandles av kommunens administrasjon, før de eventuelt legges fram for politikerne til endelig avgjørelse.