Tomta i Treschowsgate på Strømsø i Drammen ligger i et område med stor kulturhistorisk verdi. I området finner man tett trehusbebyggelse med bygninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. Tidligere, på 1800-tallet, var det både apotek og senere Drammen Mineralvandfabrik som befant seg på tomta. Huset som stod på tomta ble revet på 1970-tallet og i dag står området som en åpen parkeringsplass.  

Etter en grundig prosess i samarbeid med arkitekter, rådgivere og kommune har vi utviklet et boligprosjekt som er godt tilpasset sine omgivelser.  Planforslaget har nå blitt sendt inn til førstegangsbehandling i kommunen. Den nye bebyggelsen opparbeides som en kvartalsstruktur med trepanel. Fargene tar utgangspunkt i den historiske fargepaletten på Strømsø. Volum og takform tar også hensyn til det historiske kulturmiljøet.